volunteer-2654004

Vele handen maken licht werk

Op de pagina Vrijwilligers leest u informatie over het inschrijven als vrijwilliger.

We hanteren het statement dat “Vele handen maken licht werk”.

De Stichting ErfGoedGezien heeft geen betaalde krachten in dienst en werkt alleen met vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn belangrijk voor de organisatie en begeleiding van onze bezoekers. De werkzaamheden zijn verdeeld via taakvelden waar professionele taakveld coördinatoren (ook vrijwilligers) leiding geven aan het taakveld. Ze verzorgen ook opleidingen zodat de vrijwilligers met weinig ervaring ook kunnen instromen om hun activiteiten goed kunnen uitvoeren.

De taakvelden zijn verdeeld in twee groepen “Algemeen” en “Technisch”. Werkzaamheden voor de taakvelden vinden plaats in Weesp maar sommigen kun ook vanuit huis verricht worden.

Hier de uitleg over de taakvelden in de categorie Algemeen:
 • De Gastvrouw of Gastheer ontvangt bezoekers en geeft de eerste invulling van informatie op de vraag waarom betrokkene ons centrum bezoekt.
 • Het secretariaat in Weesp verzorgt diverse administratieve handelingen in het kantoor wat hiervoor is ingericht.
 • Onder leiding van een bibliothecaris worden diverse beheertaken in de bibliotheek uitgevoerd.
 • In het Restaurant wordt koffie, thee of frisdrank verstrekt aan bezoekers. Verder zijn er soep en broodjes verkrijgbaar. Dit tegen een lage kostprijs.
 • Bij bronnenonderzoek worden vrijwilligers gevraagd om vanuit basisgegevens bronnen te zoeken die deze basisgegevens verrijken met aanvullende informatie.
 • Enkelen boeken in onze collectie dienen gerestaureerd te worden. Dit vraag om specifieke handelingen waarvoor basiskennis en materieel beschikbaar is. Deze basiskennis dragen we over aan mensen die deze taak willen invullen.
 • In onze collectie beschikken we over veel handgeschreven documenten die omgezet dienen te worden in leesbare tekst waardoor ze voor publicatie geschikt worden.
 • Berichten in onze erfgoed krant worden, voordat ze worden gepubliceerd, beoordeeld omtrent geschiktheid voor onze krant.
 • Anders (in overleg) waarbij u de mogelijkheid kort aan te geven met welke talenten of belangstelling u ons als vrijwilliger zou kunnen steunen.
Hier de uitleg van de taakvelden in de categorie Techniek:
 • Het Digitaliseren (scannen) van documenten vindt plaats in Weesp onder leiding van de taakveldcoördinator. Er zijn diverse werkplekken ingericht.
 • Indexeren is een activiteit die gescande bronnen voorziet van aanvullende informatie. De activiteit kan in Weesp alsook vanuit huis plaatsvinden.
 • Bij foto / filmbewerking worden foto’s geoptimaliseerd en worden zwart-wit foto’s omgezet naar een uitvoering in kleur.
 • Drone Foto / Filmgroep werkt mee aan het in beeld brengen van historische objecten die wij willen bewaren voor het nageslacht.
 • Bij het inspreken van video documentaires worden video’s zonder geluid verrijkt naar een uitvoering met geluid. Ook teksten die in onze Podcasts worden gebruikt.
 • Bij audio en videomontage worden diverse losse opgenomen delen samengebracht tot een uitvoering. Dit wordt ook wel Post-Production genoemd
 • De activiteiten op audio en video worden uitgevoerd in onze studio van Erfgoed TV en radio. We hebben voorzieningen waarmee we op locatie opnamen maken. Voor deze activiteiten zijn meerdere mensen nodig die deze studiodienst invullen.
 • Voor de ICT Groep zoeken we mensen met ervaring op het gebied van databases, web-omgevingen (WordPress), kantoorautomatisering, ontwikkeling van elektronica voor eigen gebruik etc.
 • De Technische dienst voert beheeractiviteiten uit in de ruimte die we huren in het pand aan het Stationsplein 30 in Weesp.