NL-HlmNHA_359_6468_0001

Taakvelden van de Stichting ErfGoedGezien Nederland

Heemkunde

Heemkunde is gerelateerd aan het woord “heem” en is een onderzoek naar een leefomgeving. Het vindt plaats op lokaal of regionaal niveau met als doel heemkennis te vergaren.
Het onderzoek vindt veelal plaats via archeologie, geografie, demografie, genealogie, toponymie, dialectografie of ecologie van een woonplaats of woonomgeving.

Familiekunde

Familiekunde wordt vaak ook wel Genealogie of Stamboomonderzoek genoemd. Het is een activiteit om de geschiedenis via een voorouderlijk onderzoek inzichtelijk te maken.
Dit kan via de vrouwelijke- en mannelijke lijn. In combinatie met Heemkunde of Wapenkunde krijgt u een totaal beeld over uw familiegeschiedenis.

Wapenkunde

Wapenkunde is een breed begrip, het gaat niet over vuurwapens maar over wapens van personen, families en instellingen. Algemeen bekend zijn de wapens van plaatsen, provincies en landen. Het wordt ook wel Heraldiek genoemd en gaat over de registratie en uitleg van de wapens en het verteld vaak meer over een familiegeschiedenis.

Bouwkunde

Bouwkunde omvat kennis en techniek over het bouwen. Het wordt ook wel architectuur genoemd en is een onderdeel van de erfgoed-combinatie met Heemkunde, Familiekunde en Wapenkunde.
In een erfgoed onderzoek kom je alle vier onderdelen tegen en zij vormen ook vaak een samenhang binnen een erfgoeddeel.

Onderdelen van de Stichting ErfGoedGezien Nederland

Bibliotheek

Onze bibliotheek in Weesp bevat veel boeken over “Erfgoed” verdeeld over Heemkunde, Familiekunde, Wapenkunde en Bouwkunde en andere specifieke gerelateerde onderwerpen over geheel Nederland. De boeken komen veelal uit particulieren collecties. Via ons taakveld digitalisering zullen diverse boeken digitaal beschikbaar worden gemaakt.

ONF Groepen

In 2004 is er binnen een werkgroep ErfGoedGezien een start gemaakt met het inventariseren van informatie-bronnen op het gebied van erfgoed. Deze activiteit is in 2014 uitgebreid met het verzamelen en presenteren van erfgoedinformatie via besloten Facebookgroepen “Oude en Nieuwe foto’s” van een woonplaats. Inmiddels zijn er ruim 200 van deze groepen.

Digitaliseren

In ons gebouw in Weesp zijn ruimten ingericht voor het digitaliseren van documenten, boeken, foto’s, dia’s, smalfilm, videobanden en andere zaken. Vrijwilligers bij de Stichting ErfGoedGezien hebben een ruime ervaring op dit gebied.
De gedigitaliseerde collectie wordt via onze website toegankelijk gemaakt voor vrienden van de stichting.

Cursussen

In Weesp hebben wij ruimte ingericht voor het geven van cursussen. De onderwerpen van deze cursussen zijn niet alleen gericht op de erfgoed taakvelden, maar ook fotografie, video en andere zaken komen aan de orde.
We hebben ervaren docenten die in het centrum de cursus verzorgen. Cursussen kunnen ook via streaming media gevolgd worden.

Familie archieven

Sinds 2004 beheert de werkgroep ErfGoedGezien familie archieven, de stichting zet dit voort. Ze zijn er in fysieke- en digitale vorm. Op deze wijze proberen we tijdgebonden kennis van anderen beschikbaar te maken voor het publieke domein. Fysieke archieven worden gedigitaliseerd. Vrienden van de stichting krijgen toegang tot deze archieven.

Erfgoed TV Media

In het souterrain van het gebouw in Weesp is de studio van Erfgoed TV gevestigd. Ook zijn er binnen het pand twee opname studio’s.
Erfgoed TV zal als onderdeel van ErfGoedGezien zorgdragen voor programma’s, documentaires, discussieforums, etc. over Erfgoed. Zowel de radio en de TV tak zenden uit via eigen  internetkanalen.

Landelijke structuur

Via de bestaande landelijke structuur van de ONF-groepen gaan we deze structuur uitbreiden met lokale groepen.

Ze gaan via ons Media Taakveld ook programma’s voorbereiden.
Wij hebben twee mobiele Radio-TV units die op locatie kunnen opnemen en/of uitzenden.

Digitale archieven

Op dit moment wordt er een groot digitaal archief opgebouwd waar men familieberichten, foto’s, historische ansichtkaarten, genealogische gegevens, etc. kan vinden.

Het collectiebeheersysteem  Atlantis gaat meer dan 5.000.000 onderdelen bevatten en zal begin 2e kwartaal 2023 online beschikbaar komen.